Fagerfjell og Blåberg-området var fra gammelt av kjent for sitt gode fiske. Gårdene hadde et felles klekkeri i bygda og settefisken ble fraktet opp fortrinnsvis med hest. Forsuringen rammet området hardt og da fisken døde ut i 1985, var det bare i Djupevann som det var igjen ørret. Kalking og utsetting av fisk har gitt gode resultater. Det er nå fisk i alle vannene.

Fiskekort får du kjøpt på   inatur.no 

BLEFJELL FISKEFORENING – PRISER 2022

Døgnkort

kr. 70,-

Weekendkort

kr. 150,-

Sesongkort

kr. 500,-

Hyttekort

kr. 1000,-