Fagerfjell og Blåberg-området var fra gammelt av kjent for sitt gode fiske. Gårdene hadde et felles klekkeri i bygda og settefisken ble fraktet opp fortrinnsvis med hest. Forsuringen rammet området hardt og da fisken døde ut i 1985, var det bare i Djupevann som det var igjen ørret. Kalking og utsetting av fisk har gitt gode resultater. Det er nå fisk i alle vannene.

Fiskekort får du kjøpt på Blåberg Kafe, Fagerfjell Skisenter, i bomstasjonen til Fagerfjellveien, og på inatur.no

BLEFJELL FISKEFORENING – PRISER 2018

Døgnkort

kr. 50,-

Ukekort

kr. 150,-

Sesongkort

kr. 250,-

Årskort

kr. 300,-

2 områder

kr. 350,-

3 områder

kr. 400,-